Siirry suoraan sisältöön

Haastattelupyyntö: Psykososiaalisen tuen tarve kotisaattohoidossa – läheisten kokemuksia saamastaan tuesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Etsimme haastateltavia tutkimukselliseen kehittämistyöhön: Psykososiaalisen tuen tarve kotisaattohoidossa – läheisten kokemuksia saamastaan tuesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Olemme sairaanhoitajat Hanna-Mari Eilola ja Susanna Tiermas-Kanerva. Opiskelemme kliinisiksi asiantuntijoiksi (YAMK) Oulun ammattikorkeakoulussa. Opintoihimme kuuluu tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka aiheena on Psykososiaalisen tuen tarve kotisaattohoidossa – läheisten kokemuksia saamastaan tuesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on selvittää ja kehittää kotisaattohoidossa olleen potilaan läheisten psykososiaalisesta tukea ja tavoitteena on kehittää saattohoidossa työskentelevien hoitotyön ammattilaisten valmiuksia tukea läheisiä saattohoidon aikana.

Etsimme haastateltaviksi henkilöitä, joilla on kokemusta kotisaattohoidosta läheisten näkökulmasta. Millaista tietoa sait hoitamiseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvistä asioista? Millä tavalla sinun oma jaksamisesi otettiin huomioon? Millaisesta tuesta oli apua kotisaattohoidon aikana ja miten se vaikutti psyykkiseen ja sosiaalisen selviytymiseesi?

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina kesän 2022 aikana. Haastattelemme Sinua mieluusti kasvotusten, mutta haastattelu on mahdollisuus järjestää myös etäyhteyden välityksellä. Haastatteluun olisi hyvä varata noin tunti aikaa. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja henkilöllisyys säilyy anonyyminä koko tutkimuksellisen kehittämistyön ajan.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoittauduthan sähköpostitse. Kuulisimme mielellämme kokemuksia ja ajatuksia tärkeästä aiheesta. Annamme mielellämme myös lisätietoja. Yhteistiedot, johon voit ottaa yhteyttä, ovat alla.

Ystävällisin terveisin,

Hanna-Mari Eilola                                              Susanna Tiermas-Kanerva

h9eiha00@students.oamk.fi                              o1tisu00@students.oamk.fi