Siirry suoraan sisältöön

Hae tuetulle lomalle!

Hae Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) myöntämälle Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämälle tuetulle lomaviikolle!

  •  Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Suomen Latu Kiilopää 24. – 29.11.2019, hakuaika päättyy 24.8.2019.

Kuka voi hakea tuettua lomaa ja millä perustein lomatukea myönnetään?

Kyseisille lomille voivat hakeutua yhdistyksen kohderyhmään kuuluvat henkilöt eli syöpäpotilaat avio/avopuolisoineen, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. Voimaa vertaisuudesta -lomat on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää saman sairauden tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Lomalle hakeutuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

MTLH on STEA:n tuella toimiva järjestö, joka järjestää ja kehittää tuettuja lomia. MTLH:n lomat ovat ryhmämuotoisia ja ne sisältävät ennalta suunniteltua ohjelmaa, jossa huomioidaan osallistujien tarpeet, toimintakyky ja muut erityispiirteet.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija itse perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti hakemuksessaan. Toisin sanoen mitä enemmän perusteluja, sitä paremmat mahdollisuudet saada lomatuki! Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ensikertalaisuus, tulotiedot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin myönnetty lomatuki. Hakemukset käsitellään MTLH:ssa ja lomatuki myönnetään em. perusteiden pohjalta eniten tarvitseville.

Hakemuksen voi täyttää sähköisenä osoitteessa https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list

Paperisen hakemuksen ja lisätietoja saa MTLH:sta 010 2193 460 (arkisin klo 9-13). Hakemus postitetaan osoitteeseen: MTLH, Ruoholahdenkatu 8 4.krs, 00180 Helsinki.

Kuinka usein tuetun loman voi saada?

Mikäli lomalle valinnan kriteerit täyttyvät, lomatukea voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin kerran, mutta korkeintaan joka toinen vuosi. Esimerkiksi jos henkilö on ollut jonkin lomajärjestön tuetulla lomalla kesäkuussa 2017, hän voi saada lomatukea uudestaan aikaisintaan tammikuussa 2019. Poikkeus voidaan tehdä omaishoitotilanteissa tai vaikeissa elämäntilanteissa.

Paljonko tuettu loma maksaa?

Lomasta maksetaan omavastuuosuus, josta MTLH lähettää laskun loman kutsukirjeen yhteydessä. Omavastuuosuus on 20€/henkilö/vuorokausi aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta.

Mitä tuettu loma sisältää?

Tuettu loma sisältää täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen), majoituksen jaetuissa 2 hengen huoneissa sekä ryhmälle suunnatun lomaohjelman. Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.

Kuinka lomatukipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille?

MTLH ilmoittaa lomatuen myöntämisestä ainoastaan loman saaneille. Kutsu lomalle lähetetään noin kahta kuukautta ennen loman alkua MTLH:sta joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen. Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei ilmoiteta.

Lisätietoja lomista ja hakemisesta saatte suoraan MTLH:sta 010 2193 460 (arkisin klo 9-13), lomat@mtlh.fi