Siirry suoraan sisältöön

Paikallisena todettujen syöpien määrä laski selvästi koronavuonna 2020

Tiedote. Julkaistu: 02.06.2022, 11:00
Syöpäjärjestöt

Levinneenä todettujen syöpien määrässä vastaavaa vähenemää ei havaittu. Suomen Syöpärekisteri on tänään julkaissut Syöpä 2020 -tilastoraporttinsa.

Suomen Syöpärekisterin juuri julkaistu tilastoraportti avaa tarkemmin ensimmäisen koronavuoden vaikutuksia syöpien toteamiseen. Kaikkiaan vuonna 2020 uusia syöpiä todettiin noin 4 % eli 1 600 tapausta odotettua vähemmän. Ensimmäisenä koronavuotena jäi toteamatta 6 % rintasyövistä (330 syöpää) ja 9 % eturauhassyövistä (480 syöpää). Erityisen paljon toteamatta on jäänyt ihomelanoomia, joita tilastoitiin 21 % (410 syöpää) odotettua vähemmän.

Tilastoraportista myös käy ilmi, että paikallisena todettujen syöpien määrä laski 6,4 % edellisvuoteen verrattuna. Levinneenä todettujen syöpien määrä laski vain 0,2 %. Ero alkoi syntyä maalis-huhtikuussa, kun koronarajoitukset alkoivat vaikuttaa niin terveydenhuollon toimintaan kuin ihmisten käyttäytymiseenkin. Suurinta vaje oli toukokuussa.

– Paikallisten syöpien määrä laahasi perässä pitkälle syksyyn ja palautui normaalille tasolleen vasta vuoden lopussa. Paikallisena todettuihin syöpiin jäi koko vuoden tasolla selkeä vaje. Levinneissä syövissä vajetta syntyi keväällä, mutta loppukesän jälkeen eroa kurottiin kiinni. Näen asian niin, että levinnyt syöpä oireilee enemmän ja tällöin ihmiset hakeutuvat herkästi hoitoon, tilastojohtaja Janne Pitkäniemi kertoo.

Paikallisena todettujen syöpien määrän lasku on huolestuttavaa, koska niiden toteamiseen liittyvä viive johtaa syöpien löytymiseen edenneinä. Syövän levinneisyys toteamisvaiheessa on yksi tärkeimmistä potilaan ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä.

– Vaikka paikallisesti todettujen syöpien määrään näyttää jääneen vaje, pitää ottaa huomioon, että syöpärekisterissä on paljon levinneisyydeltään tuntemattomia syöpiä, joista ei ole saatu kliinistä syöpäilmoitusta. Koronapandemian kokonaisvaikutukset selviävät siis vasta pidemmällä aikavälillä.

Uusien syöpien vajeessa ikäryhmäkohtaisia eroja

Tilastoraportissa tarkastellaan ihomelanooman ja rintasyövän tapausmäärien eroja myös ikäryhmittäin.

Esimerkiksi ihomelanoomia todettiin vuonna 2020 alle 60-vuotiailla noin 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kun 60 vuotta täyttäneillä vähenemä oli 12 prosenttia. Uusia rintasyöpiä todettiin seulontaikäisillä eli 50–69-vuotiailla naisilla 8 % vähemmän. Seulontaikää nuoremmilla naisilla ero oli vain 0,5 % ja 70 vuotta täyttäneillä naisilla 3 %.

– Vanhemmilla ikäryhmillä todettujen uusien syöpien määrä ihomelanoomassa ja rintasyövässä palautui edellisvuoden tasolle syksyllä, mutta nuoremmilla näin ei käynyt, Pitkäniemi sanoo.

Suomen Syöpärekisteri viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan. Pitkäniemi toteaa, että koronapandemia on osaltaan todistanut, miten arvokasta pitkäjänteinen syöpien rekisteröinti on. Jatkossa Syöpärekisterissä seurataan koronapandemiaan liittyvää syöpäpotilaiden ennusteen kehitystä ja syövän aiheuttamaa ylikuolleisuutta.

Syöpätilastoraportti kuvaa Suomen syöpätaakkaa kattavasti ja kokoaa tiedot muun muassa uusista syövistä, syöpäkuolemista ja potilaiden ennusteesta.

Tilastoraportti löytyy verkosta Syöpärekisterin verkkosivuilta pdf- ja html-versioina: Syöpä 2020 -raportti

Lisätietoja:

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, puh. 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Tutkimuspäällikkö Karri Seppä, puh. 050 441 8556, karri.seppa@cancer.fi

Johtaja Nea Malila, puh. 050 305 5730, nea.malila@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

 

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta. Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja 6 valtakunnallista potilasjärjestöä sekä oma tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi

www.syopasaatio.fi