Siirry suoraan sisältöön

Suomessa syövänhoidon kustannukset ovat kohonneet maltillisesti

Tiedote. Julkaistu: 19.02.2021, 10:02
Syöpäjärjestöt

Syövän hoidon kustannukset ovat kasvaneet Suomessa maltillisesti, selviää Syövän hoidon kustannukset -sovellukseen päivitetyistä tilastoista.  

Syöpäsäätiön ja Nordic Healthcare Groupin yhteistyössä tehty sovellus mahdollistaa syöpähoitojen kustannusten vuosittaisen seurannan. Sovellus on päivitetty vuoden alussa. 

Syövänhoito Suomessa on hyvin kustannustehokasta 

Muutoksia kustannuskehityksessä tapahtuu hoitojen kehittyessä. Erikoissairaanhoidon avohoito on jatkanut kasvuaan ja vuodeosastohoito vähentynyt nopeasti. Kelan lääkekustannukset ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2018 lähtien, kun markkinoille on tullut uusia lääkkeitä. 

Vaikka syöpien määrä lisääntyy, kehittynyt hoito ja varhainen toteaminen pitävät syövän kustannukset aisoissa. Syöpätapauksia on väestön vanhenemisen vuoksi yhä enemmän, mutta myös yhä useampi sairastuneista paranee”, Syöpäjärjestöjen pääsihteeriSakari Karjalainen toteaa. 

Kattavat rekisterit mahdollistavat tiedon kokoamisen 

Sovellus auttaa suunnittelemaan syövän hoidon kehittämistä nyky-Suomessa, jossa syöpien määrän ennustetaan kasvavan 43 000 tapaukseen vuonna 2030. Kokonaiskustannuksissa huomioidaan sekä suorat hoitokustannukset että epäsuorat kustannukset, kuten sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet. 

Suomessa on hyvät kansalliset rekisterit, jotka mahdollistavat kustannusvaikuttavuuden seurannan eri sairausryhmissä. Sovelluksessa suorite- ja kustannustiedot kerätään THL:n ja Kelan rekistereistä. Lisäksi Suomen Syöpärekisteristä saadaan tiedot syöpäkuolleisuudesta, 5viisivuotiselossaluvuista ja uusien tautitapausten määristä. 

Tutkijoille, päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu Syövän kustannukset -sovellus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja maakuntakohtaisesti syövän kustannuksia. Se purkaa kustannukset muun muassa erikoissairaanhoidon, lääkkeiden, kuntoutuksen, matkojen ja sairauspäivärahojen muodostamiin osuuksiin. 

”Suomi on ensimmäinen maa, jossa syövän kokonaiskustannukset ja hoidon tulokset julkaistaan vuosittain koko maasta. Tätä tulisi laajentaa muihin potilasryhmiin ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kertoo palvelun tuottaneen Nordic Healthcare Groupin tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä 

www.syovanhoidonkustannukset.fi

Lisätiedot: 

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäjärjestöt, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi
 

Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Healthcare Group, puh. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi 

 

Viestinnän asiantuntija Anu Kytölä, Syöpäjärjestöt, puh. 050 3828968, anu.kytola@cancer.fi  

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin kansanterveysjärjestö.

Syöpäjärjestöihin kuuluvat:

Suomen Syöpäyhdistys ry ja sen jäsenjärjestöt: 
12 alueellista syöpäyhdistystä 
6 valtakunnallista potilasjärjestöä 
Suomen Syöpärekisteri 
Syöpäsäätiö 

Syöpäjärjestöt tukee ja kuntouttaa syöpää sairastavia ja heidän läheisiään, tiedottaa syöpää ehkäisevistä ja terveyttä edistävistä asioista, pitää yllä rekisteriä syöpätaudeista ja syöpäseulonnoista ja myöntää varoja syöpätautien tieteelliseen tutkimukseen.

www.syöpäjärjestöt.fi
www.kaikkisyövästä.fi
www.ilmansyöpää.fi