Siirry suoraan sisältöön

Syöpärekisteri nopeuttaa tilastotuotantoaan – Vuoden 2019 ennakkotilasto julkaistu

Tiedote. Julkaistu: 26.10.2020, 12:00
Syöpäjärjestöt

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut ensimmäistä kertaa uusien syöpien ennakkotilaston tavoitteenaan parantaa syöpätiedon ajantasaisuutta. Syöpärekisteri on sen vuoksi kehittänyt erityisesti syöpien koodausta sekä tilastoraportointia. Syöpäkohtainen ennakkotilasto vuoden 2019 uusien syöpien osalta mukailee pääosin ennustettuja tapausmääriä. Suurimmat puutteet ovat haima- ja keuhkosyöpien tilastoinnissa.

Suomen Syöpärekisterin ennakkotilaston perusteella uusia syöpiä todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 33 400, joka on 6 prosenttia (noin 2 300 syöpätapausta) vähemmän kuin ennustettiin. Tämä selittyy pääosin toteamiseen ja raportointiin liittyvillä viiveillä.

Useiden yleisimpien syöpien osalta ennakkotilasto vastaa hyvin ennustettua uusien syöpien lukumäärää. Esimerkiksi naisten rintasyövän (5 100), eturauhassyövän (5 170) ja ihomelanooman (1 770) tapausmäärät ovat linjassa ennusteiden kanssa. Puutteita on havaittavissa etenkin haima- ja keuhkosyöpien tilastoinnissa. Ennustetuista uusista haimasyövistä arvioidaan puuttuvan 44 prosenttia (noin 500 syöpää). Keuhkosyöpätilastoista puuttuu arviolta 15 prosenttia uusista tautitapauksista (noin 430 syöpää).

Raportointiviiveet myöhästyttävät kattavan syöpätiedon kertymistä

Suomen Syöpärekisteri julkaisee varsinaisen syöpätilaston vuosittain noin kahden vuoden viiveellä, mikä johtuu syöpätietojen toimitusaikatauluista.
Lopullinen syöpädiagnoosi perustuu useimmiten patologin tekemään kudos- tai solunäytteen tarkasteluun. Syöpätapausten rekisteröinti pohjaakin pääsääntöisesti patologian ilmoitustietoihin, joita toimitetaan syöpärekisteriin kattavasti sähköisessä muodossa. Patologian ilmoitusten laatu on hyvä ja toimitusaikataulu pääosin vähintään kahdesti vuodessa.

Haasteita tuottaa kuitenkin kliinisen syöpäilmoituksen eli lääkärin tekemän yhteenvedon tekeminen. Kliiniset syöpäilmoitukset ovat ainoa tapa koota esimerkiksi tiedot syövän tarkasta toteamisajasta sekä täydelliset levinneisyystiedot syövästä toteamishetkellä. Molemmat tiedot ovat merkityksellisiä maamme syöpätaakan kuvaamisessa, mutta esimerkiksi levinneisyystiedot puuttuvat edelleen noin 60 prosentista syövistä. Tietojen saamista on yritetty parantaa muun muassa sähköisen raportoinnin parantamisella ja yhteistyöllä kliinisten laaturekistereiden kanssa.

Vuoden 2019 kattava syöpätilasto julkaistaan ensi keväänä

Ennakkotilastossa aliraportoituja ovat erityisesti ne syövät, joista ei useinkaan saada kudos- ja solunäytteeseen perustuvaa varmistusta, kuten esimerkiksi juuri haima- ja keuhkosyöpä. Hoitoilmoitus- ja kuolintiedot täydentävät tietoja myöhemmin, joten rekisterin kattavuus on varsinaista syöpätilastoa tehdessä kaikkiaan hyvä, mutta ajantasaisuus näissä syövissä edelleen vain tyydyttävä.

Vuoden 2019 varsinainen syöpätilasto ja uusi syöpäraportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Lisätiedot:

Johtaja Nea Malila, nea.malila@cancer.fi, 050 305 5730
Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, janne.pitkaniemi@cancer.fi, 050 372 3335
Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, nina.airisto@cancer.fi, 050 562 5760

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin kansanterveysjärjestö.

Syöpäjärjestöihin kuuluvat:

Suomen Syöpäyhdistys ry ja sen jäsenjärjestöt:
12 alueellista syöpäyhdistystä
6 valtakunnallista potilasjärjestöä
Suomen Syöpärekisteri
Syöpäsäätiö

Syöpäjärjestöt tukee ja kuntouttaa syöpää sairastavia ja heidän läheisiään, tiedottaa syöpää ehkäisevistä ja terveyttä edistävistä asioista, pitää yllä rekisteriä syöpätaudeista ja syöpäseulonnoista ja myöntää varoja syöpätautien tieteelliseen tutkimukseen.

www.syöpäjärjestöt.fi
www.kaikkisyövästä.fi
www.ilmansyöpää.fi

Liitteet

Ennakkotilasto uusien syöpien lukumäärästä tietyissä syöpätaudeissa.png