Siirry suoraan sisältöön

Syövän hoidossa avohoidon osuus kasvaa, mikä hillitsee kustannusten kasvua

Tiedote. Julkaistu: 07.02.2020, 10:24
Syöpäsäätiö

Syövän hoidon kokonaiskustannukset kasvavat Suomessa samaa tahtia kuin erikoissairaanhoidon kustannukset keskimäärin. Syövän kustannuksista avohoidon osuus on kasvanut viime vuosinaTiedot löytyvät verkkosovelluksesta, joka tarjoaa päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille laajan tietopohjan syövän hoidon kehittämiselle Suomessa. 

Syövän kustannuksista erikoissairaanhoidon avohoito muodostaa jo kolmanneksen, ja osuus on kasvanut joka vuosi ajanjaksolla 2014-2018. Samaan aikaan vuodeosastohoidon kustannukset ovat pysyneet ennallaan.  

Tiedot käyvät ilmi verkossa olevasta Syövän kustannukset Suomessa -työkalusta, johon on nyt päivitetty vuoden 2018 tiedot. Työkalusta vastaa Syöpäsäätiö yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa. Työkalu tarjoaa päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille laajan tietopohjan syövän hoidon kehittämiselle Suomessa. 

Lääkekorvausten osuus kasvussa 

KELA:n lääkekorvausten osuus kasvaa, ja syöpälääkkeiden lääkekorvaukset ovat kasvaneet nopeammin kuin Kelan lääkekorvaukset keskimäärin. Myös osa polikliinisen hoidon kustannuskasvusta on seurausta sairaalan lääkemenojen kasvusta. Tämä tarkoittaa, että uusia lääkkeitä otetaan käyttöön ja potilaiden saataville. Samalla on kuitenkin huolehdittava, etteivät kasvavat lääkekulut kurjista syöpäklinikoita ja johda henkilöstön ylikuormitukseen, kun niukoista resursseista entistä suurempi osa menee lääkkeisiin.  

Lääkekulut jakautuvat tällä hetkellä usealle maksajalle, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden optimointia. Lääkekulut tulisikin saada samaan budjettiin, tai vähintään niitä olisi kyettävä seuraamaan kokonaisuutena. Kela-korvausten kehittyminen saattaa antaa vääristyneen kuvan lääkekustannusten kokonaiskehityksestä. 

Lääkekulujen kasvusta huolimatta syövän hoidon kokonaiskustannukset eivät kasva nopeammin kuin erikoissairaanhoidon kustannukset yleisesti. Lääkekulujen kasvavaa osuutta kompensoi erityisesti vuodeosastohoidon väheneminen hoidon muuttuessa entistä avopainotteisemmaksi sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Lisäksi sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähenee, vaikka työikäisten potilaiden määrä kasvaa – tämäkin johtunee kehittyneemmistä hoidoista. 

Ainutlaatuinen työkalu päättäjien käyttöön 

Syöpäsäätiö ja Nordic Healthcare Group ovat yhteistyössä rakentaneet verkosta löytyvän Syövän kustannukset Suomessa -työkalun. Siihen päivitetään tiedot kustannuksista vuosittain ja sillä voidaan seurata syövän aiheuttamien kustannusten kehitystä ja kohdentumista syöpätyypeittäin ja palveluittain. Tietoja voi tarkastella maakunnittain tai koko maan tasolla. 

”Tällaista työkalua ei tietääksemme ole missään muualla maailmassa. Olemme Syöpäsäätiössä iloisia ja ylpeitä siitä, että Suomessa kansalaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja päättäjät sekä kaikki muut kiinnostuneet saavat tuoretta tietoa syövän kokonaiskustannuksista koko maassa ja omassa maakunnassaan,” toteaa Syöpäsäätiön ja Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.  

Syöpäsäätiö rahoittaa kliinisen ja perustutkimuksen rinnalla Suomen Syöpärekisterin epidemiologista ja tilastollista tutkimusta, jonka pohjalta maamme syövän hoitoa kehitetään. Lahjoitusvaroilla toimiva Syöpäsäätiö on keskeisin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. 

Linkki Syöpäsäätiön sivustolle, jossa lisätietoa työkalusta: https://www.syopasaatio.fi/uutiset/syovan-hoidossa-avohoidon-osuus-kasvaa-mika-hillitsee-kustannusten-kasvua/ 

Lisätiedot: 

Syöpäsäätiö
Pääsihteeri Sakari Karjalainen, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi 

Nordic Healthcare Group
Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, puh. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi  

www.syopasaatio.fi

Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 70 vuotta syövän voittamiseksi  

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään viiveettä syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa 70 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään lokakuussa