Siirry suoraan sisältöön

Vuoden syöpälääkäri on empaattinen moniosaaja ja vuoden syöpähoitaja edistää inhimillistä kohtaamista

Tiedote. Julkaistu: 14.12.2022, 08:00
Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on valinnut vuoden 2022 syöpälääkäriksi syöpätautien erikoislääkäri Siru Mäkelän HUS Syöpäkeskuksesta. Vuoden syöpähoitajaksi valittiin Elina Kiviniemi Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien poliklinikalta. Palkitut ovat saaneet kiitosta sekä korkeatasoisesta osaamisestaan että potilaiden lämminhenkisestä hoidosta.

Syöpäsäätiön 5 000 euron tunnustuspalkinnot myönnetään vuosittain säätiön saamien ehdotusten perusteella. Vuoden 2022 valinnassa Syöpäsäätiö on halunnut korostaa valittujen ammattilaisten korkeatasoista kliinistä osaamista.

”Molemmat palkitut ovat syövänhoidon huippuosaajia ja työskentelevät esimerkillisesti omissa syövänhoidon moniammatillisissa työyhteisöissään. Terveydenhuollon kokonaisvaltaiseen ammattitaitoon kuuluu laajalti osaamista ja kokemusta. Kaiken keskellä on syöpää sairastava ihminen, jota tutkitaan ja hoidetaan parhaan käytettävissä olevan tiedon, taidon ja kokemuksen perusteella. Moniammatillisessa hoitotiimissä kuunnellaan eri ammattilaisten ja potilaan omia näkökulmia, haetaan parasta ja toimivinta hoitoratkaisua ja tuetaan yksilöllisesti sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään. Myös terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisesta tulee huolehtia, jolloin erityisesti kollegojen arvostus on tärkeää”, sanoo pääsihteeri Juha Pekka Turunen Syöpäsäätiöstä.

Vuoden syöpälääkäri on monipuolinen ja empaattinen huippuosaaja

Vuoden syöpälääkäri -tunnustuksen saanut Siru Mäkelä on syöpätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri, LT, dosentti HUS Syöpäkeskuksesta.

Kollegoiden mukaan Mäkelä on yksi Suomen monipuolisimmista, empaattisimmista ja osaavimmista onkologeista, joka tekee päivittäin sydämellään potilastyötä.

Siru Mäkelällä on vahva kliininen osaaminen melanooman ja ruoansulatuskanavan syöpien hoidosta. Hän on ollut aktiivisesti mukana melanooman lääketutkimuksissa ja kerännyt runsaasti kokemusta immuno-onkologisista ja täsmälääkehoidoista. Kansallisella tasolla hän on yksi immuno-onkologisten hoitojen haittojen erityispiirteiden merkittävimmistä osaajista ja niiden hoidosta häntä konsultoidaan säännöllisesti.

Siru Mäkelä on ollut mukana myös perustamassa Suomen ensimmäistä geriatrisonkologista yksikköä HUS:in Syöpäkeskukseen, jossa tehdään yli 80-vuotiaiden potilaiden syöpälääkehoitoarvioita. Hän on toiminut jo yli 10 vuoden ajan yksikön vastuulääkärinä ja hänellä on keskeinen rooli sekä toiminnan kehittämisessä että potilastyössä. Hän pyrkii kokonaisvaltaisiin hoitoratkaisuihin senioripotilaiden hyväksi ja on kansallisella tasolla kollegoiden mukaan geriatrisonkologisen hoidon vahvin osaaja.

Mäkelä johtaa isoa polikliinistä yksikköä, jossa hän on onnistunut luomaan lämminhenkisen työyhteisön, jossa kaikki tiimin jäsenet viihtyvät työskennellessään yhdessä. Hän on luotettava, arvostettu ja hyvin pidetty esimies ja työyhteisön jäsen.

Mäkelän kliinisen työn keskiössä on aina potilas, jonka hän kohtaa omaisineen kunnioittavasti, empaattisesti ja eettisesti aina erittäin korkeatasoisesti. Hänellä on palliatiivisen hoidon erityispätevyys, joka selvästi näkyy hänen laadukkaassa potilastyössään. Hän osaa hoitaa myös potilaan oireet ja osaa siirtää hänet oikea-aikaisesti oireenmukaiseen hoitoon.

Vuoden syöpähoitajan ammattilaisuus yhdistyy taitoon kohdata syöpää sairastavat inhimillisesti

Sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja Elina Kiviniemi työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan Syöpätautien poliklinikalla.

Elina Kiviniemellä on laaja osaaminen syöpään sairastuneiden neurologisesta hoitotyöstä sekä palliatiivisesta ja saattohoitotyöstä kotisairaalassa. Työympäristönä potilaan koti on antanut hänelle mahdollisuuden päästä osalliseksi syöpäpotilaan ja hänen läheistensä elämään. Palliatiivisessa yksikössä syöpäpotilaiden hoidossa Elinasta on tärkeintä päästä osallistumaan oirehoitoon keskittyvään hoitamiseen.

Työyhteisössä Elinaa kuvataan rauhalliseksi, osaavaksi, empaattiseksi ja kunnioittavaksi. Kollegat kertovat hänen hyvistä vuorovaikutustaidoistaan: ”Vaikeissakin tilanteissa Elina osaa säilyttää oman ammatillisuutensa ja auttaa työyhteisössä kollegoitaan. Elinan olemus on kiireetön ja ystävällinen. Hän kohtaa lempeästi niin työtoverit kuin potilaat. Hän on poikkeuksetta hyvällä tuulella ja antaa positiivista palautetta herkästi.”

Työtovereiden mukaan hän parantaa muidenkin työpäivää ja muistuttaa potilaiden inhimillisestä kohtaamisestä. Hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi Elina Kiviniemi on palliatiivisen osaamisen huippuammattilainen, jonka asiaosaaminen on korkeaa tasoa.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Juha Pekka Turunen, Syöpäsäätiö, 050 511 3757, juhapekka.turunen@cancer.fi

Syöpätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Siru Mäkelä, HUS Syöpäkeskus, 050 427 0155, siru.makela@hus.fi

Sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja Elina Kiviniemi, Tampereen yliopistollinen sairaala, Syöpätautien poliklinikka, elina.kiviniemi@pshp.fi

Viestintäpäällikkö Carita Päivänen, Syöpäsäätiö, 050 590 5415, carita.paivanen@cancer.fi

Kuvamateriaalit:

Kuvat 1. – 2. Vuoden 2022 Syöpälääkäri -tunnustuksen saanut Siru Mäkelä. Kuvaaja: Eeva Anundi

Kuvat 3. – 4. Vuoden syöpähoitajaksi valittu Elina Kiviniemi. Kuvaaja: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 70 vuotta syövän voittamiseksi.

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa 70 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen hyväksi.

www.syopasaatio.fi

www.roosanauha.fi

Liitteet