Siirry suoraan sisältöön

Lahjoita

Lahjoittamalla voit auttaa meitä jatkamaan ja kehittämään työtämme. Pienikin lahjoitus on arvokas.

Lisätietoja lahjoittamisesta

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole voimassa olevaa rahankeräyslupaa. Olemme hakeneet Poliisihallitukselta uutta rahankeräyslupaa, ja päivitämme tänne kun lupa on jälleen voimassa. Vastaamme mielellämme lahjoittamiseen liittyviin kysymyksiin. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja.

Testamentti

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry on saanut testamenttien kautta varoja tieteelliseen syöpätutkimukseen, syöpäpotilaita hoitavien koulutukseen, syöpälasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen sekä yhdistyksen toimintaan.

Voit tehdä testamentin itse, mutta sen laadinnassa on hyvä käyttää asiantuntijaa. Testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset. Asiantuntijoita ovat lakimiehet.

 • Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu tekemään testamentin.
 • Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää tervejärkisyyttä, sillä testamentin tekohetkellä ratkaisevassa asemassa on testamentin tekijän henkinen tila.
 • Testamentti on aina tehtävä henkilökohtaisesti eikä kukaan voi valtuuttaa toista tekemään testamenttia puolestaan.
 • Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta.
 • Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai säätiö.
 • Testamentin on oltava kirjallinen ja se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa.
 • Testamentin voi tehdä itse tai joku muu.
 • Testamentin teksti voi olla toisen kirjoittamaa, mutta allekirjoituksen tulee olla testamenttaajan itsensä tekemä.
 • Päiväys on välttämätön.
 • Testamentti on hyvä tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää testamenttaajalle ja toisen voi viedä pankkilokeroon.

Todistajat

 • Todistajia on oltava vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi.
 • Todistajan on oltava 15 vuotta täyttänyt.
 • Todistan tulee ymmärtää, mitä testamentin tekeminen tarkoittaa.
 • Todistajan on pystyttävä arvioimaan testamentin tekijän henkistä tilaa.
 • Todistaja ei saa olla lähisukulainen.
 • Todistaja itse tai hänen lähisukulaisensa ei saa hyötyä testamentista.

Lisätietoja voit kysyä yhdistyksen toiminnanjohtajalta.