Siirry suoraan sisältöön

Tukihenkilöksi

Syöpään sairastuminen muuttaa arkea ja nostaa mieleen monenlaisia ajatuksia. Kun elämäntilanne muuttuu, tukihenkilöt voivat auttaa. Tule sinäkin tekemään arvokasta vapaaehtoistyötä tukihenkilönä!

Sairastuminen on haaste, johon ei aina ole valmista selviytymismallia. Arjen aikataulut on laitettava uusiksi ja tulevaisuuden suunnitteluun voi tulla epävarmuutta. Tällaisessa tilanteessa tukihenkilöt voivat antaa kuuntelu- ja keskusteluapua.

Tukihenkilö täydentää omalta osaltaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tukihenkilö ei korvaa terveydenhuollon ammatti-ihmisen työtä eikä läheisten tukea, eikä hän ota kantaa hoitoihin tai lääketieteellisiin kysymyksiin.

Tukihenkilötoimintaa toteuttavat ja valvovat maakunnalliset syöpäyhdistykset tai valtakunnalliset potilasyhdistykset. Tukihenkilö kuuluu aina järjestöön ja toimii sen alaisuudessa, yhtenä jäsenenä yhdistyksen tukihenkilöverkostossa.

  • Tukihenkilö on kuuntelija, keskustelija ja empaattinen myötäeläjä.
  • Useimmat tukihenkilöt ovat itse sairastaneet syövän tai nähneet sairauden läheisen silmin.
  • Suositeltavaa on, että tukihenkilön omasta sairastumisesta on kulunut 1-2 vuotta ja sairauden aiheuttama kriisi on jo läpikäyty.
  • Tukihenkilö ei osallistu lääketieteellisiin tai sairaanhoidollisiin tehtäviin.
  • Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen.
  • Tukihenkilö antaa myös tietoa palveluista ja opastaa tarvittaessa yhdistyksemme toimintaan.

Vertaistukihenkilö on itse sairastanut syövän tai hänellä on kokemusta sairastuneen omaisena olosta. Omakohtainen kokemus takaa yhteisen kielen. Vertaistukihenkilö voi myös toimia mallina selviytymisestä ja paluusta normaaliin arkeen.

Saattohoidon tukihenkilöt ovat potilaan ja tämän omaisten tukena saattohoidon aikana. He ovat kanssakulkijoita, jotka tarjoavat kiireetöntä läsnäoloa ja käytännön tukea arjesta selviytymiseen. Saattohoidon tukihenkilö ei itse ole sairastanut syöpää.

Tukihenkilöiden koulutus

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys järjestää tukihenkilötoiminnan peruskurssin vuosittain alkuvuodesta. Koulutus on kaksiosainen; siihen kuuluu yksi lauantaipäivä ja yksi viikonlopun mittainen jakso. Lisäksi koulutuksessa annetaan lukutehtävä.

Työmuotoina koulutuksessa voidaan käyttää luentoja, ryhmätöitä ja erilaisia harjoituksia. Koulutuksen toteuttavat yhdistyksen järjestösihteerit ja neuvontahoitajat. Asiantuntijaluennoitsijana mukana ovat syöpätautien erikoislääkäri ja tukihenkilönä aiempaa kokemusta kartuttanut henkilö.

Yhdistyksemme työntekijät haastattelevat tukihenkilöiksi haluavat. Haastattelun tarkoituksena on selvittää tukihenkilöksi haluavan soveltuvuus tehtävään, motiivit ja voimavarat. Samalla tukihenkilöksi haluava saa tarkempaa tietoa tästä vapaaehtoistyön muodosta ja siitä, onko tukihenkilönä toimiminen juuri hänelle sopiva auttamisen tapa.

Tukihenkilön edellytetään sitoutuvan toimintaan niin, että hän osallistuu alueellisiin tukihenkilöille järjestettyihin toiminnanohjauksiin ja vuosittaiseen täydennyskoulutukseen. Minimivaatimus on, että tukihenkilö tapaa yhdistyksen työntekijän vähintään kerran vuodessa.

Tukihenkilötoiminnasta voi kuitenkin pitää taukoa, jos oma elämäntilanne muuttuu tai vie voimavaroja esimerkiksi oman tai läheisen sairauden vuoksi. Toimintaan voi palata takaisin oman elämäntilanteen selkiydyttyä.

Haluatko tukihenkilöksi?

Ota yhteyttä yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin

Ilmoita yhteystietosi nettilomakkeella