Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavuusseseloste

Pohjois-Suomen syöpäyhdistys pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee pohjois-suomensyopayhdistys.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Pohjois-suomensyopayhdistys.fi-sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi kolmannen osapuolen toimesta joulukuussa 2020. Arvioinnissa esiin tulleita puutteita ja kehittämiskohteita ollaan parhaillaan korjaamassa. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaan, kun havaittuja virheitä on korjattu. Sivuston käyttäjä voi pyytää sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa sähköpostitse osoitteesta tarja.tikkanen@pssy.org

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Puutteellisten kohtien kuvausten yhteydessä on mainittu sulkeissa saavutettavuusohjeiston kriteeri, jota ei noudateta.

Sivujen asettelu ja sisältö

Hakutulossivun otsikkona (title) kerrotaan virheellisesti ensimmäisen hakutuloksen nimi. (2.4.2)

Taulukoita on käytetty asettelussa niin, että käyttäjälle luetaan solun sisällön lisäksi rivi ja sarake. (1.3.1)

Sivustolla on satunnaisia kohtia, joissa viitataan esimerkiksi lomakkeeseen mainitsemalla nimen lisäksi sen sijainti. Tämä on ruudunlukijakäyttäjälle epäselvää. (1.3.3)

Pdf-tiedostoissa on puutteita muun muassa otsikointiin, lukujärjestykseen ja kuvien tekstivastineisiin liittyen. (1.3.1, 1.3.2, 2.4.3)

Valikko

Valikon valittuna oleva kohta ja avoinna oleva sivu eivät käy ruudunlukijakäyttäjälle selkeästi ilmi. (1.3.1)

Valikon kolmas taso on sisältösivujen oikeassa laidassa. Se on visuaalisesti toteutettu niin, että se ei erotu valikoksi vaan näyttää oikeassa laidassa tyypillisesti olevilta lisätietolinkeiltä. Pelkkää näppäimistöä käyttävä ei välttämättä osaa edetä siihen, vaan olettaa, että linkit ovat sarkainjärjestyksessä sivun sisällön jälkeen. Koska kyse on valikon kolmannesta tasosta, niihin edetään valikon toisen tason kautta. (1.3.1)

Lomakkeet

Otsikkotasoja ei aina ole merkitty loogisesti. (1.3.1)

Kentiltä puuttuu toisinaan nimilaput. Lisäksi kenttien otsikot ovat kenttien jälkeen. Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea tietää, mitä kenttään pitää täyttää. (3.3.2)

Puutteellisesti täytetyn lomakkeen jälkeen ruudunlukijakäyttäjä ei saa selkeätä palautetta virhetilanteesta, sen syystä eikä selkeää tietoa siitä, miten virheen voisi korjata. (1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3)

Puutteellisesti täytettyjen lomakkeiden lähetykseen liittyvissä virheilmoituksissa kontrasti on liian heikko. (1.4.3)

Selaimeen liittyvät saavutettavuuspuutteet

Lisäksi osa linkeistä ei toimi NVDA-ruudunlukijalla Chrome-selaimessa, ellei käyttäjä vaihda linkin kohdalla ruudunlukijan lomaketilaan. Firefox-selaimella linkit toimivat. Linkit ovat samalla sivulla toiseen kohtaan vieviä ankkurilinkkejä sekä nuolikuvakkeella merkityt linkit.

Lain ulkopuolella olevat saavutettavuuspuutteet

Palvelussa on ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.12.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 22.12.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen tarja.tikkanen@pssy.org

Pohjois-suomensyopayhdistys.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Pohjois-Suomen syöpäyhdistys.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

vaihde 0295 016 000