Myönnetyt apurahat

Vuoden 2018 apurahat Aino ja Esko Pörhön rahastosta julkaistaan rahaston hoitokunnan kokouksen jälkeen.