Avustukset

Syöpähoitojen korvaushakemus

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys maksaa korvausta syöpähoidoista jäsenilleen. Korvaus on suuruudeltaan 2 euroa/vuorokausi. Sitä maksetaan enintään sadalta päivältä vuodessa.

Korvausta syöpähoidoista voi hakea yhdistyksen jäsen, joka on ollut hoidettavana syöpäsairauden vuoksi. Korvausta on haettava kuuden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

Tulosta lomake, täytä ja postita yhdistyksen Oulun toimistoon.

Syöpähoitojen korvaushakemus (pdf-tiedosto)

Hakemuksessa on myös tarkemmat ohjeet syöpähoitojen korvauksen hakemisesta.

Avustus lapsisyöpäpotilasperheille

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilaiden ja heidän vanhempiensa tukirahasto sekä Hilda ja Ida Pennalan rahasto voivat myöntää harkinnanvaraisesti avustusta perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. Sairaalan sosiaalityötekijä kirjaa tiedot hakijan tuloista ja menoista mahdollisimman tarkasti. Erityisesti sairaudesta aiheutuneet kulut tulisi kirjata huolellisesti. Myös muut taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat seikat (velat, huollettavat yms.) tulee merkitä hakemukseen. Hakijan tulee liittää hakemukseen jäljennös verotodistuksesta.

Hakijan perheen toisen vanhemman on oltava Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen.

Liity jäseneksi

Avustus Rovaniemen alueen saattohoitopotilaille

 Anni Snellmanin rahasto voi myöntää harkinnanvaraisesti hakemuksen perusteella avustusta Rovaniemen alueella asuville palliatiivisessa (oireenmukaisessa) hoidossa tai saattohoidossa oleville potilaille ja heidän perheilleen.