Siirry suoraan sisältöön

Maahanmuuttajanaiset sairastuvat harvemmin rinta-, keuhko- ja suolistosyöpiin kuin Pohjoismaissa syntyneet

Tiedote. Julkaistu: 14.08.2023, 12:48
Syöpäjärjestöt

 

Maassaoloajan pidentyessä erot sairastavuudessa pienenevät

Länsimaiden ulkopuolelta muuttaneet naiset sairastuvat harvemmin Pohjoismaissa yleisimpiin naisten syöpiin. Suomen Syöpärekisterin juuri julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa rinta-, keuhko- ja suolistosyövän ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta maahanmuuttajanaisten keskuudessa. Tutkimukseen valittiin Itä-Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta Pohjoismaihin muuttaneita naisia. Suomen Syöpärekisteri teki tutkimuksen yhteistyössä Islannin, Norjan ja Tanskan syöpärekisterien kanssa. Aineistona käytettiin maiden rekisteritietoja useiden vuosikymmenten ajalta.

– Eri syöpätautien ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa on isoja eroja maittain ja alueittain, kertoo tutkija Maarit Lamminmäki Suomen Syöpärekisteristä.

Eroja on myös maahanmuuttajien ja syntyperäisen väestön välillä. Huomattavaa on, että ajan myötä nämä erot tasoittuvat.       

Elintavoilla ratkaiseva rooli   

Yksittäisen syövän kohdalla ei voida varmuudella sanoa, mistä se johtuu. Tiedetään kuitenkin, että elintavat vaikuttavat rinta-, keuhko- ja suolistosyöpien synnyssä. Tupakointi on merkittävin riskitekijä, joka aiheuttaa valtaosan keuhkosyövistä ja lisää myös suolistosyövän riskiä. Suolisto- ja rintasyöpää aiheuttavat myös muut ehkäistävissä olevat tekijät, kuten alkoholin käyttö ja ylipaino. Koska maahanmuuttajanaiset sairastuvat näihin syöpiin harvemmin kuin Pohjoismaissa syntyneet, on todennäköistä, että heillä on terveellisemmät elintavat kuin Pohjoismaissa syntyneillä.

Maahanmuuttajanaisten riski sairastua tutkittuihin syöpiin kuitenkin lisääntyy mitä pidempään he ovat asuneet maassa. Yhtenä selityksenä pidetään sopeutumista uusiin elinympäristöihin ja altistumista riskitekijöille.

– Toisaalta maahanmuuttajaväestöön pätee sama kuin täällä syntyneisiinkin, syöpien ilmaantuvuuteen vaikutti myös koulutustausta. Mitä korkeampi koulutus, sitä suurempi oli naisten riski sairastua rintasyöpään. Keuhkosyövän ilmaantuvuudessakin erot olivat suuria, mutta päinvastaisesti, korkeimmin koulutetuilla oli vähiten keuhkosyöpää.

Nyt julkaistu tutkimus on osa yhä käynnissä olevaa hanketta. Lisää tuloksia eri syöpätautien yleisyydestä maahanmuuttajien keskuudessa on odotettavissa vielä tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:   

Tutkija Maarit Lamminmäki, puh. 050 562 2962, maarit.lamminmaki@cancer.fi
Viestinnän asiantuntija Maarit Rautio, puh. 040 5491003, maarit.rautio@cancer.fi

 

Tutkimuksen tiedot: Maarit Lamminmäki, Aku Leivonen, Sirpa Heinävaara, Mari Nygård, Giske Ursin, Suzanne Campbell, Hrefna Stefansdóttir, Elli Hirvonen, Salla Toikkanen, Ilse Vejborg, Sisse Njor, Tytti Sarkeala: A population-based cohort study on changes in breast, lung and colorectal cancer incidence and mortality among non-Western immigrant women.

BMC Cancer 23, 665 (2023). https://doi.org/10.1186/s12885-023-11140-6

 

 

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta. 
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä oma tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi

www.syopasaatio.fi