Siirry suoraan sisältöön

Valtaosalla tulot laskevat syöpädiagnoosin jälkeen

Tiedote. Julkaistu: 08.06.2023, 08:00
Syöpäjärjestöt

Kyselyselvitys: Syöpä ja sen hoito vaikuttavat työ- ja toimintakykyyn – Osa-aikatyö tukee sairastuneen jaksamista

Syöpä vaikuttaa toimeentuloon: vajaan 70 %:n tulot laskivat ja neljäsosalla tuloissa ei tapahtunut muutosta. Lähes viidennes koki, että avoimesti omasta sairaudesta kertominen työpaikalla tai työnhaussa kannatti. Yli puolet kertoi saaneensa tarvittavaa tukea omalta työnantajaltaan töihin palatessa.

Syöpähoitojen aikana 60 % oli koko ajan sairauslomalla ja valtaosa palasi vuoden sisällä takaisin työelämään. Osasairauspäivärahaa hyödynsi reilu 60 %, moni koki myös työkokeilun tai kuntoutustuen tukevan jaksamista. Vastaajista 80 % oli sairastuessa kokoaikaisessa työssä, kun taas kyselyn aikaan kokoaikatyössä oli enää vajaa 60 %.

Ainoastaan kolmanneksen kanssa keskusteltiin terveydenhuollossa kuntoutustarpeesta tai työkyvyn arvioinnista. Psykososiaalista tukea tarjottiin yli puolelle, mutta kuntoutussuunnitelma tehtiin ainoastaan neljäsosalle kyselyyn vastanneista. Vajaa 30 % hakeutui diagnoosin jälkeen kuntoutukseen, vaikka yli 90 % kertoi syövän tai syöpähoitojen vaikuttaneen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn. Puolet vastaajista hyödynsi Syöpäjärjestöjen palveluita.

”Kolmasosa syöpädiagnoosin saaneista Suomessa on työikäisiä. Oikea-aikainen työkyvyn arviointi sekä erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja perusterveyden toimiva yhteistyö mahdollistaa sairastuneiden paremman työelämässä jatkamisen ja jaksamisen”, sanoo Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Työkyvyllä on suuri merkitys yksilön identiteetille ja toimeentulolle sekä luonnollisesti yhteiskunnalle. Moni sairastunut kaipaa työelämältä sosiaalisia suhteita, merkityksellistä tekemistä, muuta ajateltavaa sairauden jälkeen sekä kokemusta omasta ammatillisesta kyvykkyydestä. Osa-aikatyön mahdollistaminen kaipaa vielä kehittämistä, jotta yhä useampi pääsisi palaamaan työelämään syövän jälkeen.

Suomen Syöpäpotilaat ry toteutti Syöpä ja työelämä -kyselyn huhti-toukokuussa 2023 (796 vastausta).

Tutustu tuoreen kyselyn tuloksiin osoitteessa https://tinyurl.com/b56ep94c

Työikäisiä sairastuneita on mahdollista haastatella.

Lisätietoa: Emma Andersson, emma.andersson@syopapotilaat.fi / Puh. 045 104 5836

 

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta. 
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä oma tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi

www.syopasaatio.fi